Ет

Етті снектер өндіруге арналған шикізатты біз өзіміз өсіреміз

...шикідей сүрленген еттің тарихы көне замандарда аңшылар еттерді жалынның маңында кептіріп, қақтаған тағам қорларын жасап жүрген алғашқы тұрмыс ғұмырынан бастау алады

Орамдалған ет