Кітірлектер

Біз классикалық рецептура бойынша жаңа піскен наннан кітірлектер жасаймыз, сондықтан да біздің кітірлектер соншалықты кітірлек әрі іркілдек