Чипстер

Чипстер өндіру үшін біз өзіміздің меншікті алқаптарымызда өсірілген картопты пайдаланамыз

...чипстер 1853 жылы пайда бола бастаған: американдық мейрамхананың бір ұрысқақ мейманы аспазды картоп фри ірі деп жазғырған. Аспаз соған ренжіп, картоптарды қағаздай етіп жұқалап кесе бастаған.